Nhà phố

NHÀ PHỐ 305 (QUẬN THỦ ĐỨC)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức

Thời gian: 2019

NHÀ PHỐ 304 (QUẬN 6)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 6

Thời gian: 2019

NHÀ PHỐ 303 (QUẬN 10)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 10

Thời gian: 2019

 

NHÀ PHỐ 302 (QUẬN 8)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 8

Thời gian: 2019

 

NHÀ PHỐ 301 (HÓC MÔN)

Đơn vị thiết kế: VP Không Gian Đẹp Tân Bình

Địa điểm xây dựng: Hóc Môn

Thời gian: 2019

NHÀ PHỐ 300 (HÓC MÔN)

Đơn vị thiết kế: VP Không Gian Đẹp Tân Bình

Địa điểm xây dựng: Hóc Môn

Thời gian: 2019


NHÀ PHỐ 299 (QUẬN THỦ ĐỨC)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức

Thời gian: 2019

NHÀ PHỐ 298 (QUẬN TÂN PHÚ)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận Tân Phú

Thời gian: 2019

NHÀ PHỐ 297 (QUẬN BÌNH TÂN)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận Bình Tân

Thời gian: 2019