Nhà phố

Thiết kế nhà phố 161 (Nhà phố Hóc Môn)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Hóc Môn
KTS chủ trì:
Trần Văn Ánh
Thi công: XN Thi Công Số 05
Hoàn thành: 2016

Thiết kế nhà phố 160 (Nhà Phố Long An)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Long An
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất: Nguyễn Khánh An
Hoàn thành: 2016

Thiết kế nhà phố 159 (Nhà phố Quận 8)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Võ Thanh Nhật Vĩ Vương
Thiết kế nội thất: Nguyễn Khánh An
Hoàn thành: 2016

Thiết kế nhà phố 158 (Nhà phố Vũng Tàu)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Vũng Tàu
KTS chủ trì:
Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: Trần Văn Ánh
Thi công: XN Thi Công Số 03
Hoàn thành: 2016

Thiết kế nhà phố 157 (Nhà Miền Tây)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Miền Tây
KTS chủ trì:
Đàm Hà Khánh
Hoàn thành: 2016

Thiết kế nhà phố 156 (Nhà Thủ Đức)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Thi công: XN Thi Công Số 03
KTS chủ trì:
Tạ Nguyễn Huy Vinh
Hoàn thiện: Nội Thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2016
Hoàn thành: 2017

Thiết kế nhà phố 155 (Nhà phố Hóc Môn)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Hóc Môn
KTS chủ trì:
Nguyễn Hữu Thọ
Thiết kế nội thất: Nguyễn Hoàng Minh Bảo
Hoàn thành: 2016

Thiết kế nhà phố 154 (Nhà Quận 10)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: KTS. Hồ Công Hà
Thi công: XN Thi Công Số 04
Hoàn thiện: Nội thất Không Gian Đẹp
Hoàn thành: 2016

Thiết kế nhà phố 153 (Nhà Quận 6)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Nguyễn Thị Hoài Thương
Hoàn thành: 2016