Nhà phố

Thiết kế nhà phố 251 (Nhà Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Bình Thạnh, Tp. HCM
Thiết kế nội thất: Lê Anh Phương
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 250 (Nhà Bình Thạnh)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Bình Thạnh, Tp. HCM
KTS chủ trì: Lê Văn Nam - Trần Văn Ánh
Thiết kế nội thất: Lê Anh Phương
Thi công: Xí nghiệp thi công 02
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 249 (Nhà Tân Phú)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tân Phú, Tp. HCM
KTS chủ trì: Trần Văn Ánh
Thiết kế nội thất: Lưu Xuân Văn
Thi công: Xí nghiệp thi công 02
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 248 (Nhà Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 7, Tp. HCM
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thi công: Xí nghiệp thi công 02
Hoàn thiện: Nội thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 247 (Nhà quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Lakeview, Quận 2, Tp. HCM
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thi công: Xí nghiệp thi công 03
Hoàn thiện: Nội thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 246 (Nhà quận 6)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, TP. HCM
KTS chủ trì: Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất: Đoàn Thị Phương Quỳnh
Thi công: XN Thi Công Số 04
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 245 (Nhà Hóc Môn)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Hóc Môn, TP. HCM
KTS chủ trì: Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất: Đoàn Thị Phương Quỳnh
Thi công: Nội thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 244 (Nhà Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
KTS chủ trì: Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất: Nguyễn Khánh An - Đoàn Thị Phương Quỳnh
Thi công: XN Thi Công Số 05
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 243 (Nhà quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, TP. HCM
KTS chủ trì: Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất: Nguyễn Khánh An
Thiết kế: 2017