Nhà phố

NHÀ PHỐ 335 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế:  VP Quận 2 - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng:Quận 2
Thiết kế: 2021

NHÀ PHỐ 334 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế:  VP Quận 2 - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng:Quận 2
Thiết kế: 2021

NHÀ PHỐ 333 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế:  VP Quận 2 - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng:Quận 2
Thiết kế: 2021

NHÀ PHỐ 332 (QUẬN 12)

Đơn vị thiết kếCông Ty CP ĐT XD Không Gian Đẹp

KTS chủ trìTrần Văn Ánh

Địa điểm xây dựng: Quận 12
Năm thiết kế: 2021

NHÀ PHỐ 331 (VŨNG TÀU)

Đơn vị thiết kếCông Ty CP ĐT XD Không Gian Đẹp

KTS chủ trì: Trần Văn Ánh

Địa điểm xây dựng: Vũng Tàu
Năm thiết kế: 2021

NHÀ PHỐ 330 (QUẬN BÌNH TÂN)

Đơn vị thiết kế:  VP Tân Phú - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng: Bình Tân
Năm thiết kế: 2020

NHÀ PHỐ 329 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kếCông Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng:Quận 2
Thiết kế: 2020

NHÀ PHỐ 328 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế:  VP Quận 2 - 

Công Ty CP ĐT XD Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 2
Thiết kế: 2020

NHÀ PHỐ 327 (QUẬN TÂN BÌNH)

Đơn vị thiết kế:  VP Tân Phú - 

Công Ty CP ĐT XD Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Tân Bình
Thiết kế: 2020