NHÀ PHỐ 330 (QUẬN BÌNH TÂN)

Đơn vị thiết kế:  VP Tân Phú - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng: Bình Tân
Năm thiết kế: 2020

Dự án cùng nhóm