NHÀ PHỐ 328 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế:  VP Quận 2 - 

Công Ty CP ĐT XD Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 2
Thiết kế: 2020

Dự án cùng nhóm