NHÀ PHỐ 314 (BÀ RỊA)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Thành Phố Bà Rịa

Thời gian: 2019

Dự án cùng nhóm