Nhà phố

NHÀ PHỐ 330 (QUẬN BÌNH TÂN)

Đơn vị thiết kế:  VP Tân Phú - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng: Bình Tân
Thiết kế: 2020

NHÀ PHỐ 329 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kếCông Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng:Quận 2
Thiết kế: 2020

NHÀ PHỐ 328 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế:  VP Quận 2 - 

Công Ty CP ĐT XD Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 2
Thiết kế: 2020

NHÀ PHỐ 327 (QUẬN TÂN BÌNH)

Đơn vị thiết kế:  VP Tân Phú - 

Công Ty CP ĐT XD Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Tân Bình
Thiết kế: 2020

NHÀ PHỐ 326 (QUẬN THỦ ĐỨC)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức

Thời gian: 2020

NHÀ PHỐ 325 (BÌNH THUẬN)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Bình Thuận

Thời gian: 2020

NHÀ PHỐ 324 (QUẬN BÌNH THẠNH)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận Bình Thạnh

Thời gian: 2020

NHÀ PHỐ 323 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 2

Thời gian: 2020

NHÀ PHỐ 322 (QUẬN TÂN BÌNH)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận Tân Bình

Thời gian: 2020