Căn Hộ

Thiết kế căn hộ 30 (Vũng Tàu)

Đơn vị thiết kế:  VP Tân Phú - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng: Gateway (Vũng Tàu)
Thiết kế: 2020

Thiết kế căn hộ 29 (Quận 3)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng:  Terra Royal (Quận 3)

Thiết kế: 2020

Thiết kế căn hộ 28 (Quận 2)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Vista Verde, Quận 2

Thiết kế: 2019

Thiết kế căn hộ 27 (Quận 10)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Dự án Hà Đô Centrosa Garden Quận 10, TP. HCM

Thiết kế: 2019

Thiết kế căn hộ 26 (Quận 2)

Đơn vị thiết kếCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, TP. HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế căn hộ 25 (Quận 2)

Đơn vị thiết kếCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: KDC Đảo Kim Cương, Quận 2
Thiết kế: 2018

Thiết kế căn hộ 24 (Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 7, Tp. HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế căn hộ 23 (Quận 6)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 6, Tp. HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế căn hộ 22 (Quận 6)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Hado Centrosa Garden, Quận 6
Thiết kế: 2017