Biệt Thự

Thiết kế biệt thự 60 (Biệt thự phố quận 2)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 2
KTS chủ trì:
Ths. KTS Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất:
Hoàng Thị Hoài Thương, Tạ Nguyễn Huy Vinh
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự 59 (Biệt thự Buôn Ma Thuột)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Đà Lạt
KTS chủ trì:
Ths. KTS Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất:
Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Hoàng Minh Bảo
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự 58 (Biệt thự vườn Bình Chánh)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bình Chánh
KTS chủ trì:
Nguyễn Hữu Thọ
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự phố 57 (Bình Tân)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: Lê Anh Phương
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 56 (Biệt thự vườn Phú Quốc)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Phú Quốc
KTS chủ trì:
Ths. KTS Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất:
Hoàng Thị Hoài Thương
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự 55 (Biệt thự Vũng Tàu)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Vũng Tàu
KTS chủ trì:
Xưởng thiết kế số 3
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự 54 (Biệt thự Quận 8)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 8
KTS chủ trì:
Võ Hoàng Minh Chung
Hoàn thành: 2016

Thiết kế biệt thự 53 (Biệt thự Quận 2)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 2
KTS chủ trì:
Võ Hoàng Minh Chung
Hoàn thành: 2015

Thiết kế Biệt thự 50 (Biệt thự Hoa Kỳ)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Hoa Kỳ
KTS chủ trì:
Nguyễn Hữu Thọ
Hoàn thành: 2015