Biệt Thự

Thiết kế biệt thự 69 (Biệt thự Vũng Tàu)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Vũng Tàu
KTS chủ trì:
Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: Trần Văn Ánh
Hoàn thành: 2016

Thiết kế Biệt thự 68 (Biệt thự Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Gò Vấp
KTS chủ trì:
Võ Thanh Nhật Vỹ Vương
Thiết kế nội thất:
Nguyễn Khánh An
Thiết kế: 2016

Thiết kế biệt thự 67 (Biệt thự Vũng Tàu)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Vũng Tàu
KTS chủ trì:
Võ Hoàng Minh Chung
Thi công: Nội thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2016

Thiết kế biệt thự 66 (Biệt thự Bình Dương)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bình Dương
KTS chủ trì:
Nguyễn Hữu Thọ
Hoàn thành: 2016

Thiết kế biệt thự 65 (Biệt thự Đà Lạt)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Đà Lạt
KTS chủ trì:
Ths. KTS Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất:
Nguyễn Hoàng Minh Bảo
Thi công: Xí nghiệp thi công 03
Hoàn thành: 2016

Thiết kế nhà vườn 64 (Nhà Miền Tây)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Miền Tây
KTS chủ trì:
Ths. KTS Đàm Hà Khánh
Hoàn thành: 2016

Thiết kế biệt thự 63 (Biệt thự Bà Rịa)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Vũng Tàu
KTS chủ trì:
Lê Văn Nam
Thi công: XN Thi Công Số 03
Hoàn thành: 2016

Thiết kế biệt thự 62 (Biệt thự Bình Thạnh)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Bình Thạnh
KTS chủ trì: Nguyễn Hữu Thọ
Thiết kế nội thất: Nguyễn Hoàng Minh Bảo
Hoàn thành: 2016

Thiết kế biệt thự 61 (Biệt thự quận 12)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 12
KTS chủ trì:
Lê Văn Nam
Hoàn thành: 2016