Biệt Thự

Thiết kế biệt thự 78 (Biệt thự Quận 9)

NGOẠI THẤT
Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Nguyễn Hữu Thọ
Thi công: XN Thi Công Số 03
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thiết kế: 2017
Hoàn thành: 2018

Thiết kế biệt thự 77 (Biệt thự Quận 2)

PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT
Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Võ Thanh Nhật Vĩ Vương
Thiết kế nội thất: Đoàn Thị Phương Quỳnh
Hoàn thành: 2017

Thiết kế biệt thự 76 (Biệt thự Đà Lạt)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đà Lạt
KTS chủ trì: Trần Cao Thắng
Hoàn thành: 2016

Thiết kế biệt thự 75 (Biệt thự Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Ths. KTS 
Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Nguyễn Hoàng Minh Bảo + Hoàng Thị Hoài Thương
Hoàn thành: 2016

Thiết kế biệt thự 74 (Biệt Thự Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 2
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất:
Nguyễn Khánh An
Thi công: XN Thi Công Số 03
Thiết kế: 2016

Thiết kế biệt thự 73 (Biệt Thự Hải Phòng)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Hải Phòng
KTS chủ trì:
Nguyễn Hữu Thọ
Thiết kế nội thất:
Nguyễn Thị Hoài Thương
Thiết kế: 2016

Thiết kế biệt thự 72 (Biệt Thự Bà Rịa)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bà Rịa
KTS chủ trì:
Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất:
Trần Văn Ánh
Thiết kế: 2016

Thiết kế Biệt thự 71 (Biệt thự Thủ Đức)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Thủ Đức
KTS chủ trì:
Võ Thanh Nhật Vỹ Vương
Thiết kế: 2016

Thiết kế Biệt thự 70 (Biệt thự Bình Dương)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bình Dương
KTS chủ trì:
Nguyễn Hữu Thọ
Thiết kế nội thất:
Nguyễn Hoàng Minh Bảo
Thiết kế: 2016