Biệt Thự

Thiết kế biệt thự 87 (Biệt thự Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Văn phòng Không Gian Đẹp Tân Bình
Địa điểm xây dựng: Quận Gò Vấp, TP.HCM

Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 86 (Biệt thự Bình Tân)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Thi công: XN Thi Công Số 05
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 85 (Biệt thự Long An)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Long An
KTS chủ trì: Võ Hoàng Minh Chung
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 84 (Biệt thự Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
KTS chủ trì: Tạ Nguyễn Huy Vinh
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 83 (Biệt thự Tân Bình)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tân Bình
KTS chủ trì: Nguyễn Vũ Anh Tuấn
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 82 (Biệt thự Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 81 (Biệt thự Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
KTS chủ trì: Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: Trần Văn Ánh
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 80 (Biệt thự Quận 9)

PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT
Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Ths KTS Đàm Hà Khánh
Thi công: XN Thi Công Số 03
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thiết kế: 2017
Hoàn thành: 2018

Thiết kế biệt thự 79 (Biệt thự Hà Tĩnh)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Hà Tĩnh
KTS chủ trì: Tạ Nguyễn Huy Vinh
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thiết kế: 2017