Biệt Thự

Thiết kế biệt thự 96 (Biệt thự Quận 2)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Văn phòng Không Gian Đẹp Tân Phú
Địa điểm xây dựng: Quận 2, Tp.HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế biệt thự 95 (Biệt thự Cần Thơ)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Văn phòng Không Gian Đẹp Tân Phú
Địa điểm xây dựng: Cần Thơ
Thiết kế: 2018

Thiết kế biệt thự 94 (Biệt thự Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
Thiết kế nội thất: VP KGĐ Tân Phú
Thiết kế: 2018

Thiết kế biệt thự 93 (Nhà Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
Thiết kế: 2018

Thiết kế biệt thự 92 (Nhà quận 12)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 12, TP. HCM
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 91 (Biệt Thự Phú Yên)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Văn phòng Không Gian Đẹp Tân Phú
Địa điểm xây dựng: Phú Yên
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 90 (Biệt Thự Bình Dương)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Văn phòng Không Gian Đẹp Tân Phú
Địa điểm xây dựng: Bình Dương
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 89 (Biệt thự Cần Thơ)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Cần Thơ
Thiết kế: 2017

Thiết kế văn phòng 88 (VP Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Văn phòng Không Gian Đẹp Tân Bình
Địa điểm xây dựng: Quận Gò Vấp, TP.HCM
Thiết kế: 2017