Biệt Thự

Thiết kế Biệt thự 106 (Biệt thự Bình Trị Đông B)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Thiết kế Biệt thự 105 (Biệt thự vườn Q9)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Thiết kế Biệt thự 104 (Biệt thự Quận Tân Phú)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Thiết kế Biệt thự 102

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Thiết kế biệt thự 101 (Biệt thự Tân Phú)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tân Phú - TP.HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế biệt thự 100 (Biệt thự Tây Ninh)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tây Ninh
Thiết kế: 2018

BIỆT THỰ 99 (BIỆT THỰ GÒ VẤP)

Đơn vị thiết kếCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Văn Phòng Không Gian Đẹp Tân Bình,
Địa điểm xây dựng: Quận Gò Vấp, TP. HCM

Thiết kế: 2018


Thiết kế biệt thự 98 (Biệt thự Thủ Đức)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế biệt thự 97 (Biệt thự Tân Bình)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Bình, Tp.HCM
Thiết kế: 2018