Biệt Thự

Thiết kế nhà vườn 29 (Nhà Cà Mau)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Cà Mau
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất: Nguyễn Khánh An
Hoàn thành: 2014

Thiết kế biệt thự 28 (Bình Tân)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Q.Bình Tân
KTS chủ trì:
Ths. KTS Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Hoàng Thị Hoài Thương
Hoàn thành: 2014

Thiết kế nhà vườn 27 (Nhà Củ Chi)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Củ Chi
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Hoàn thành: 2014

Thiết kế biệt thự 26 (Quận 10)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 10
Kiến trúc sư:
Lê Văn Nam
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự 25 (Phú Quốc)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Phú Quốc
KTS chủ trì:
Tạ Nguyễn Huy Vinh
Hoàn thành: 2015

Thiết kế BT phố 24 (BT quận 1)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Ths. KTS Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Nguyễn Hoàng Minh Bảo
Hoàn thành: 2015