Biệt Thự

Thiết kế biệt thự 47 (Biệt Thự Bình Dương)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bình Dương
KTS chủ trì:
Võ Hoàng Minh Chung
Hoàn thành: 2015

Thiết kế Biệt thự 45 (Nhà Vườn Củ Chi)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Củ Chi
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự 40 (Nhà Vườn Củ Chi)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Củ Chi
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự 36 (Biệt thự Phú Nhuận)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Phú Nhuận
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự 34 (Biệt thự Bình Dương)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bình Dương
KTS chủ trì:
Xưởng Thiết Kế Số 1
Hoàn thành: 2014

Thiết kế biệt thự 33 (Bình Dương)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bình Dương
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất: Hoàng Thị Hoài Thương
Hoàn thành: 2014

Thiết kế biệt thự 32 (Biệt thự Quận 8)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 8
KTS chủ trì:
Đàm Hà Khánh
Hoàn thành: 2014

Thiết kế biệt thự 31 (Bình Chánh)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Bình Chánh
KTS chủ trì: Lê Văn Nam
Thiết kế: 2015

Thiết kế nhà vườn 30 (Nhà Bến Tre)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bến Tre
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Hoàn thành: 2014