Thiết kế biệt thự 97 (Biệt thự Tân Bình)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Tân Bình, Tp.HCM
Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm