Thiết kế biệt thự 89 (Biệt thự Cần Thơ)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Chủ trì thiết kế : 
Ths KTS Đàm Hà Khánh
Địa điểm xây dựng:
Cần Thơ
Thiết kế:


2017

Dự án cùng nhóm