BIỆT THỰ 99 (BIỆT THỰ GÒ VẤP)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Văn Phòng Không Gian Đẹp Tân Bình
Địa điểm xây dựng: 
Quận Gò Vấp, TP. HCM

Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm