BIỆT THỰ 134 (BÌNH TÂN)

Đơn vị thiết kế:  VP Tân Phú - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng:Quận Bình Tân
Thiết kế: 2021

Dự án cùng nhóm