BIỆT THỰ 133 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế:  VP Quận 2 - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng:Quận 2
Thiết kế: 2020

Dự án cùng nhóm