BIỆT THỰ 128 (ĐỒNG NAI)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Đồng Nai

Thời gian: 2020

Dự án cùng nhóm