BIỆT THỰ 127 (VŨNG TÀU)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Vũng Tàu

Thời gian: 2020

Dự án cùng nhóm