BIỆT THỰ 117 (AN GIANG)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: An Giang

Thời gian: 2019

 

Dự án cùng nhóm