Biệt Thự

BIỆT THỰ 134 (BÌNH TÂN)

Đơn vị thiết kế:  VP Tân Phú - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng:Quận Bình Tân
Thiết kế: 2021

BIỆT THỰ 133 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế:  VP Quận 2 - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng:Quận 2
Thiết kế: 2020

BIỆT THỰ 132 (BÌNH DƯƠNG)

Đơn vị thiết kếCông Ty CP ĐT XD Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Bình Dương
Thiết kế: 2020

BIỆT THỰ 131 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 2

Thời gian: 2020

BIỆT THỰ 130 (QUẬN 9)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 9

Thời gian: 2020

BIỆT THỰ 129 (TÂY NINH)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Tây Ninh

Thời gian: 2020

BIỆT THỰ 128 (ĐỒNG NAI)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Đồng Nai

Thời gian: 2020

BIỆT THỰ 127 (VŨNG TÀU)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Vũng Tàu

Thời gian: 2020

BIỆT THỰ 126 (TÂN PHÚ)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận Tân Phú

Thời gian: 2020