NHÀ PHỐ 47 (QUẬN BÌNH TÂN)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Quận Bình Tân
Hoàn thành:
2020

Dự án cùng nhóm