NHÀ PHỐ 46 (QUẬN 9)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Quận 9
Hoàn thành:
2019

Dự án cùng nhóm