Nhà phố 44 (Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
Hoàn thành:
2019

Dự án cùng nhóm