Nhà phố 42 (Nhà Quận Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Hoàn thành:
2019

Dự án cùng nhóm