Căn hộ 06 (Vũng Tàu)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Gateway Vũng Tàu
Hoàn thành:
2020

Dự án cùng nhóm