Căn hộ 05 (Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Vista Verde
Hoàn thành:
2019

Dự án cùng nhóm