Căn hộ 01

Đơn vị thi công:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
TP. Hồ Chí Minh

Dự án cùng nhóm