Căn hộ

Căn hộ 06 (Vũng Tàu)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Gateway Vũng Tàu
Hoàn thành:
2020

Căn hộ 05 (Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Vista Verde
Hoàn thành: 2019

Căn hộ 04 (Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Khu Căn Hộ Hưng Phúc Happy Residence - Quận 7
Hoàn thành: 2018

Căn hộ 03 (Quận 6)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 6, Tp.HCM
Hoàn thành: 2018

Căn hộ 02

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: TP. Hồ Chí Minh

Căn hộ 01

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: TP. Hồ Chí Minh