BIỆT THỰ 30 (BIỆT THỰ TÂY NINH)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Tây Ninh
Hoàn thành:
2020

Dự án cùng nhóm