Biệt thự

BIỆT THỰ BÁN CỔ ĐIỂN TÂN BÌNH

Biệt thự bán cổ điển tại Tân Bình

Thiết kế&thi công: Không Gian Đẹp

Hoàn thành: 2020

BIỆT THỰ 32 (TÂY NINH)

Đơn vị thiết kế:  Xưởng thiết kế 2 - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng: Tây Ninh
Thiết kế: 2020

BIỆT THỰ 31 (TÂY NINH)

Đơn vị thiết kế:  Xưởng thiết kế 2 - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng: Tây Ninh
Thiết kế: 2021

BIỆT THỰ 30 (BIỆT THỰ TÂY NINH)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tây Ninh
Hoàn thành: 2020

BIỆT THỰ 29 (BIỆT THỰ THỦ ĐỨC)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Thủ Đức
Hoàn thành: 2019

BIỆT THỰ 28 (BIỆT THỰ TÂY NINH)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tây Ninh
Hoàn thành: 2019

BIỆT THỰ 27 (BIỆT THỰ THỦ ĐỨC)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Hoàn thành: 2018

Biệt thự 26 (Biệt thự Quận 9)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 9, Tp.HCM
Hoàn thành: 2018

Biệt thự 25 (Biệt thự Đà Lạt)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Đà Lạt
Hoàn thành: 2017