Thi Công Xây Dựng

BIỆT THỰ 32 (TÂY NINH)

Đơn vị thiết kế:  Xưởng thiết kế 2 - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng: Tây Ninh
Thiết kế: 2020

BIỆT THỰ 31 (TÂY NINH)

Đơn vị thiết kế:  Xưởng thiết kế 2 - 

Công Ty CP ĐT XD Không GianĐẹp

Địa điểm xây dựng: Tây Ninh
Thiết kế: 2021

Căn hộ 06 (Vũng Tàu)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Gateway Vũng Tàu
Hoàn thành:
2020

NHÀ PHỐ 47 (QUẬN BÌNH TÂN)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Quận Bình Tân
Hoàn thành: 2020

BIỆT THỰ 30 (BIỆT THỰ TÂY NINH)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tây Ninh
Hoàn thành: 2020

Căn hộ 05 (Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Vista Verde
Hoàn thành: 2019

NHÀ PHỐ 46 (QUẬN 9)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Quận 9
Hoàn thành: 2019

NHÀ PHỐ 45 (LAKEVIEW QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Lakeview Quận 2, TP HCM
Hoàn thành: 2019

Nhà phố 44 (Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Quận 7, TP HCM
Hoàn thành: 2019