Văn phòng - Kế toán

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Hồng

Chăm Sóc Dịch Vụ Khánh Hàng

Đặng Ngọc Trâm

Đặng Ngọc Trâm

Kế Toán - Nhân Sự VP Nội Thất

Nguyễn Thị Nhạn

Nguyễn Thị Nhạn

Kế Toán - Nhân Sự

Trần Ngọc Phương Anh

Trần Ngọc Phương Anh

Kế Toán - Nhân Sự
Tô Thị Châu Đoan

Tô Thị Châu Đoan

Kế Toán Văn Phòng

Nguyễn Thị Thu Hường

Nguyễn Thị Thu Hường

Kế Toán - Nhân Sự Văn Phòng KGĐ Quận Tân Bình

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Thùy Dương

Kế Toán - Nhân Sự Văn Phòng KGĐ Quận 2

Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Thị Lan Hương

Kế Toán Văn Phòng Văn Phòng KGĐ Quận 2

Nguyễn Nhật Thanh

Nguyễn Nhật Thanh

Phụ Trách Phân Phối Sơn SPEC