Văn Phòng Tân Phú

Lê Văn Nam

Lê Văn Nam

Trưởng xưởng - Kiến trúc sư
Phạm Minh Hoàng

Phạm Minh Hoàng

Kiến trúc sư
Nguyễn Đức Lũy

Nguyễn Đức Lũy

Hoạ Viên
Nguyễn Hải Đăng

Nguyễn Hải Đăng

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kiến trúc sư

Cao Đăng Hưng

Cao Đăng Hưng

Kỹ sư kết cấu