Phòng Thiết Kế 5

Trần Văn Ánh

Trần Văn Ánh

Trưởng xưởng - Kiến trúc sư

Path Huỳnh Hải Đăng

Path Huỳnh Hải Đăng

Họa viên
Nguyễn Thanh Nhã

Nguyễn Thanh Nhã

Kiến trúc sư

Nguyễn Văn Phương

Nguyễn Văn Phương

Họa Viên