Phòng Thiết Kế 3

Trình Minh Sơn

Trình Minh Sơn

Trưởng xưởng - Kiến trúc sư
Lê Công Hậu

Lê Công Hậu

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

Đoàn Thị Phương Quỳnh

Đoàn Thị Phương Quỳnh

Thiết kế nội thất
Nguyễn Khánh An

Nguyễn Khánh An

Thiết kế nội thất
Lê Thị Bảo Trâm

Lê Thị Bảo Trâm

Họa viên
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Họa Viên