Phòng Thiết Kế 2

Ths KTS Đàm Hà Khánh

Ths KTS Đàm Hà Khánh

Trưởng phòng thiết kế
Không Gian Đẹp
Dương Thị Ngọc Ty

Dương Thị Ngọc Ty

Kiến Trúc Sư

Lê Văn Ninh

Lê Văn Ninh

Thiết kế triển khai

Nguyễn Quốc Gia Bảo

Nguyễn Quốc Gia Bảo

Kiến Trúc Sư