Phòng Thiết Kế 1

Võ Hoàng Minh Chung

Võ Hoàng Minh Chung

Trưởng xưởng - Kiến trúc sư

Võ Thị Thanh Thảo

Võ Thị Thanh Thảo

Họa viên

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Họa viên