Xí nghiệp 06

Huỳnh Minh Thoại

Huỳnh Minh Thoại

Giám Đốc Xí Nghiệp 6

Nguyễn Thạch Sơn

Nguyễn Thạch Sơn

Giám Sát Thi Công

Trương Văn Y

Trương Văn Y

Giám Sát Thi Công

Trần Hoàng Em

Trần Hoàng Em

Giám Sát Thi Công