Xí nghiệp 03

Võ Minh Nhựt

Võ Minh Nhựt

Giám Đốc Xí Nghiệp 3