Xí nghiệp 01

Lê Văn Phú

Lê Văn Phú

Giám Đốc Xí Nghiệp 1

Nguyễn Tấn Phước

Nguyễn Tấn Phước

Giám Sát