Nhà Máy Nội Thất

Huỳnh Trọng Quốc

Huỳnh Trọng Quốc

Giám Đốc Nhà Máy Nội Thất

Cao Văn Kế

Cao Văn Kế

Quản Đốc Xưởng

Nguyễn Minh Tài

Nguyễn Minh Tài

Trưởng Bộ Phận Sản Xuất

Lương Thanh Triều

Lương Thanh Triều

Giám Sát Kỹ Thuật

Nguyễn Thành Công

Nguyễn Thành Công

Trưởng Bộ Phận Sơn PU