Nhân sự

Lê Văn Nam

Lê Văn Nam

Giám Đốc Văn Phòng KGĐ Tân Phú - Kiến trúc sư
Phạm Văn Trúc

Phạm Văn Trúc

Giám Đốc Xí Nghiệp 2 

Ngô Minh Tín

Ngô Minh Tín

Kỹ Sư Giám Sát

Lê Minh Trí

Lê Minh Trí

Kỹ Sư Giám Sát

Phạm Trí Nhân

Phạm Trí Nhân

Kỹ Sư Giám Sát

Phạm Minh Hoàng

Phạm Minh Hoàng

Kiến trúc sư
Nguyễn Đức Lũy

Nguyễn Đức Lũy

Hoạ Viên
Nguyễn Hải Đăng

Nguyễn Hải Đăng

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kiến trúc sư