Nhân sự

Trần Cao Thắng

Trần Cao Thắng

Giám Đốc Chi Nhánh - Kiến Trúc Sư

Nguyễn Thị Thu Hường

Nguyễn Thị Thu Hường

Kế Toán - Nhân Sự CN Tân Bình

Hoàng Văn Nguyện

Hoàng Văn Nguyện

Trưởng Phòng Thiết Kế

Trần Thanh Phong

Trần Thanh Phong

Họa viên
Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Văn Linh

Thiết Kế Nội Thất

Nguyễn Thị Thái Hoà

Nguyễn Thị Thái Hoà

Thiết Kế Nội Thất

Thân Thị Hoài Lê

Thân Thị Hoài Lê

Thiết Kế Nội Thất