Công Trình Hoàn Thành

Biệt thự 22 (Biệt thự phố Tân Phú)

Biệt thự 22 (Biệt thự phố Tân Phú)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Tân Phú, TP HCM
KTS chủ trì:
Văn phòng Chi Nhánh
Hoàn thành: 2017
Biệt thự 18 (Tân Phú)

Biệt thự 18 (Tân Phú)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Tân Phú, TP HCM
KTS chủ trì:
Trần Tuấn Hùng
Thiết kế nội thất:
Trần Cao Thắng
Hoàn thành: 2016
Nhà phố 29 (Nhà Tân Phú)

Nhà phố 29 (Nhà Tân Phú)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Tân Phú, TP HCM
KTS chủ trì:
Văn phòng Chi Nhánh
Hoàn thành: 2017
Nhà phố 28 (Nhà Gò Vấp)

Nhà phố 28 (Nhà Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Gò Vấp, TP HCM
KTS chủ trì:
Văn phòng Chi Nhánh
Hoàn thành: 2017